In onze gestreste maatschappij is RUST belangrijk!
We leven in een gestreste maatschappij. Met een trek naar de grote steden. Momenten van Rust creëren in dit drukke bestaan/drukke grote stad is cruciaal. De WHO (World Health Organisation) ziet het als volgt:
Stress is volksziekte nummer 1

Doel

Midden in de reuring van de drukke stad creëren we momenten / plekken van rust.

Dit doen we met name middels laagdrempelige interventies in de openbare ruimte - dmv functionele kunst, (landschaps-) architectuur en vergroening.

De thema’s ‘stress, rust en stilte’ staan centraal.

Maatschappelijk doel:

  • De huidige stresscultuur ter discussie stellen.
  • Rust & Stilte zijn een recht!

Activiteiten

De volgende activiteiten zijn manieren om het doel te bereiken. De focus ligt in eerste instantie op fysieke ingrepen in de openbare ruimte.

Het eerste kunstwerk staat op de middenberm van de zeer drukke Groene Hilledijk

Podium

Projecten openbare ruimte

Onze eerste ruimtelijke ingreep is medio 2021 gerealiseerd op de zeer drukke Groene Hilledijk. Dit is een pilot die de realiseerbaarheid van het concept RindeR aantoont ! Het blijkt mogelijk om midden in de reuring een plek met rust te creëren. Meerdere beleidsbepalers mbt de inrichting van de openbare ruimte r’dam hebben reeds interesse getoond.

2022: enkele soortgelijke (altijd maatwerk !) projecten opstarten / realiseren.

NB: In een later stadium is deze pilot wellicht ook input voor een stedelijke prijsvraag

(Culturele) programma's

Gekoppeld aan bovenstaande fysieke interventies is het de bedoeling dat er een (cultureel) programma ontwikkeld wordt: van de buurt, voor de buurt, door de buurt. Door de situatie mbt Covid-19 is dit tot nu toe nog niet van de grond gekomen.

2022:  een start maken met de opzet van een (cultureel) programma op de (pilot) Groene Hilledijk.

Overige Activiteiten

Het creëren van rust midden in de reuring kan ook op andere manieren:

Logo

Onderstaand LOGO zal op diverse plaatsen in de stad zichtbaar worden. Zoals nu bijvoorbeeld al op het terras van de Bakkerswinkel Rotterdam. Dit kan helpen bij het onder de aandacht brengen van het belang van ‘een moment van Rust te nemen midden in de Reuring’.

Het 'Rust in de Reuring Logo' is als wallpaper te downloaden

Persoonlijk gebruik van de wallpaper

Hier kunt u voor uw telefoon, tablet of desktop een wallpaper downloaden. Naar keuze full logo of alleen RUST.

Deze achtergrond herinnert me steeds weer aan RUST

Meer weten?

De Stichting Rust in de Reuring heeft de ANBI status en is opgericht op 16-12-2019. (RSIN: 8607.39.776 - KvK 76674584). De jaarcijfers 2021. Het beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.

Wil je meer weten over de Stichting ? Stuur een e-mail naar: info@rustindereuring.nl. Of bel Wibo van Gennip: 06-21511393