,

WAAR IS DE RUST?

- Foto: Joop van Houdt
De Stichting Rust in de Reuring is initiatiefnemer van de nog te starten prijsvraag Rust in de Reuring. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente Rotterdam en subsidiegevers.

Als pilot is op dit moment een concreet kunstproject in Rotterdam Zuid gestart. De resultaten daarvan zullen weer input zijn voor de verdere invulling en aanscherping van de Prijsvraag.

Centrale vraag van deze prijsvraag is: Hoe creëren we plekken met rust midden in de inmiddels dynamische (binnen)stad van Rotterdam door fysieke interventies op het gebied van kunst, architectuur en landschapsarchitectuur.

Zie het concept-prijsvraag document

Doel Prijsvraag

Het doel van de prijsvraag is om concreet vorm te geven aan de vraag: Hoe creëren we door fysieke interventies (kunst, architectuur, landschapsarchitectuur) 'Rust plekken', met een kunst & cultuur uitstraling, midden in de Reuring van een steeds drukker wordende stad? Deze prijsvraag wordt in ieder geval jaarlijks, voor een periode van 5-10 jaar gehouden. In deze eerste editie willen we de volgende doelstellingen behalen.

Ontwerpers

Verschillende ontwerp-disciplines aan het denken zetten over het vormgeven van het thema: Rust midden in de Reuring.

Publiek debat

De prijsvraag bij een breed publiek onder de aandacht brengen. De bedoeling is dat Rotterdammers (oa via sociale media) kunnen aangeven (‘meebeslissen’) naar welk ontwerp hun voorkeur uitgaat. Hierdoor komt mogelijk - aan de hand van de ingezonden ontwerpen - ook een gesprek op gang over thema’s zoals stress, rust en stilte. Door de realisatie van het winnende ontwerp in de openbare ruimte wordt dit een object voor alle Rotterdammers. Het object / kunstwerk / interventie zal continue levend gehouden worden aan de hand van culturele projecten en activiteiten. Onderdeel van het publieke debat is ook het evalueren en het leren voor volgende edities.

Realisatie

De uitdrukkelijke intentie is om het winnende ontwerp ook te realiseren.

Het zal een object / interventie / paviljoen zijn dat ook uitnodigt / verleidt tot een concrete ervaring van 'Rust midden in de Reuring'. En het zal geflankeerd worden door een divers cultureel programma.

Voor meer informatie zie het concept-prijsvraag document