RustindeReuring
Rust

Groene Hilledijk

Rust in de Reuring op de middenberm van de zeer drukke Groene Hilledijk

Op de Groene Hilledijk ligt een middenberm tussen 2 drukke verkeerswegen. De plek waar we nu een ‘rust in de reuring ‘ interventie doen was sterk vervuild, ontoegankelijk, ‘3 maal niets’.

NB: Ook deze locatie op de Groene Hilledijk is getroffen door de plunderingen en vandalisme op 25 januari.

Op 30 oktober werd het eerste object geplaatst. Het is onderdeel van een kunstwerk , waarbij groen – tiny forest – een integraal onderdeel is. De opbouw geschiedt in stappen. Opening op de eerste lente dag: 20 maart 2021 (dit wordt een latere datum).

Kunstwerk Groene Hilledijk

Op de middenberm van de 2 erg drukke verkeerswegen van de Groene Hilledijk lag een stukje grond waar ze eigenlijk niet mee wisten wat ze er mee moesten. Het vervuilde, brommers en fietsen, unheimisch. Of we daar wat in zagen met ons Rust in de Reuring concept. Een kunstwerk als vertrekpunt - een plek waar bewoners elkaar ook kunnen ontmoeten. Functionele kunst! Het bewoners perspectief ‘centraal’.

De vraag is: Hoe maak je van niets iets?

Hoe maak je van ‘n kale, levenloze plek een levendige plek met een kunst & cultuur karakter.

Zitmogelijkheid en een kijker richting het bladerdak van de bomen
Podium
Podium in action
Meubel 3
Links en rechts de drukke Groene Hilledijk
Hoe maak je van niets iets?

De plek is in potentie eigenlijk een prachtplek ! Op die middenberm staan prachtige groene en oude bomen. Een bladerdak … alsof je in een bos bent. En op de grond hadden ze als tijdelijk invulling wat gemeente-plantenbakken neergezet … Dat groen boven en groen onder … a tiny forest ! De bewoners reageerden erg enthousiast op het schetsontwerp (dat in het proces ontstond, zie hieronder). En ze zeiden direct: we gaan daar ook een structureel cultureel programma maken. Het moet ook een LEVENDE PLEK worden. Van de wijk, voor de wijk en door de wijk.

Het kunstwerk wordt in stappen opgebouwd. Regelmatig op treft u op deze site een update van de vorderingen. De opening staat gepland voor de eerste lente dag, 20 maart 2021

Achtergrondinfo

  • Rust in de Reuring op de Groene Hilledijk - locaal nieuws
  • Er is een verslag 'Kunst in de openbare ruimte - Procesaanpak Groene Hilledijk'.
    Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar info@rustindereuring.nl
  • Kunstwerk ‘Rust in de Reuring’ op Zuid na roerige maandagavond compleet verdwenen - Bericht AD 26 jan